Onze unieke methode maakt vijvers algenvrij


Algen verwijderen

De meest voorkomende algen in vijvers zijn draadalgen, zweefalgen en blauwalgen (Cyanobacteriën). Deze zijn aanwezig in vijvers vooral door een te hoge fosfaat, nitraat of nitrietgehalte, veroorzaakt door te veel vissen of eenden, overvoeding van de vissen of te veel organisch slib.

Wie algen bestrijdt met chemische producten of ultrasoon toestellen boekt slechts een tijdelijk resultaat.

bt Solutions ontwikkelde daarom samen met een bioloog een unieke methode die het probleem aan de basis aanpakt : De toegevoegde bacteriën neutraliseren de voedingsstoffen van de algen, waardoor ze afsterven en zich niet verder ontwikkelen. Deze behandeling is volkomen veilig voor mensen, dieren en planten.

Slibreductie

Slib komt tot stand door vallende bladeren en ander organisch afval. Ze vormen een dikke zuurstofarme laag waaruit giftige stoffen vrijkomen. Met vissterfte en onaangename geuren tot gevolg.

Zonder behandeling zal de vijver geleidelijk dichtslibben tot enkel uitbaggeren nog een oplossing is.

De milieuvriendelijke methode van bt Solutions, daarentegen, neutraliseert de verzuring zodat aerobe bacteriën zich opnieuw ontwikkelen en de sliblaag organisch afbreekt. Hierdoor worden dure uitbaggeringswerken vermeden en wordt de omgeving rond de vijver en zijn natuurlijk biotoop niet beschadigd.

Onderhoud

Voor een mooie, heldere en gezonde vijver waar vissen, planten en andere dieren in perfecte omstandigheden kunnen leven, is het regelmatig onderhoud van uw vijver heel belangrijk.

bt Solutions biedt verschillende onderhoudsformules voor u vijver en garanderen u zorgeloos zwemplezier.

Preventie

Door middel van wateranalyses, zorgen wij ervoor dat men op tijd kan bijsturen met bacteriën of andere biologische producten om de waterkwaliteit op peil te houden en te verbeteren om zo algengroei en slib te voorkomen.

Door preventief uw vijver laten behandelen door bt Solutions, vermijdt u vervelende problemen met uw vijver.

parallax background

Voor wie


Particulieren

Het succes van de zwemvijvers kent de laatste jaren voor een steile opmars. Om het biologische evenwicht te behouden in een zwemvijver, is regelmatig onderhoud vereist. Zweefalgen of draadalgen veroorzaken nl. troebel en groen water.

bt Solutions biedt een onderhoudspakket aan om uw vijver zwemklaar te maken : verwijderen van algen en organisch materiaal op de bodem, controleren van de waterkwaliteit, toediening van natuurlijke producten, verzorgen van het filtercompartiment en waterplanten.

Contacteer ons om uw vijver zwemklaar te maken.

Bedrijven

Vijvers worden steeds meer geïntegreerd in de hedendaagse architectuur, uw bedrijfsgebouw is dan ook het visitekaartje van uw onderneming. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk zodat uw vijver past bij de professionele uitstraling van uw bedrijf.

bt Solutions neemt deze zorg van u over en garandeert u een heldere nette vijver het hele jaar door.

Contacteer ons voor een offerte.

Steden, gemeentes & provincies

Waterbekkens en parkvijvers zijn bijzonder gevoelig aan de vorming van algen, eendenkroos en slib. De oorzaken zijn divers : te grote vis of eenden populatie, overvoeding van dieren, vervuild water, organisch afval door bladval.

Dit veroorzaakt een piek aan fosfaten, nitraten en nitrieten die de waterkwaliteit verstoren en het visueel aspect van de vijver aantasten.

bt Solutions herstelt via zijn unieke methode het evenwicht en zorgt voor een beter en snellere afbraak van het slib, waardoor dure uitbaggeringswerken vermeden worden.

Contacteer ons voor vrijblijvend advies op maat.

Recreatiedomeinen

Als uitbater of verantwoordelijke van een recreatiedomein, is het een uitdaging om de veiligheid en kwaliteit van de recreatievijvers en waterpartijen te bewaken.

Zo worden bvb steeds vaker vijvers in de zomer geteisterd door blauwalgen, meestal met een zwemverbod tot gevolg. Dit heeft een grote impact op de inkomsten en de reputatie van het domein.

Bt Solutions biedt voor deze en andere vijverproblemen, oplossingen en preventieve behandelingen.

Contacteer ons.

parallax background

Voor & Na